ProMosaik Singapur şubesi tarihsel metin çevirilerinde uzmandır. ProMosaik Translation bünyesindeki deneyimli tarih çevirmenleri titiz seçim sürecimizden geçirilmişlerdir ve bu alandaki deneyimlerini ispatlamışlardır. Bir tarihsel metnin tercüme edilmesi çok büyük açıklık ve ayrıntılara dikkat gerektirir. Tarihsel metinler; hedef dilde belirgin yeniden üretim ve açıkça tanımlanan editörlük kurallarını bilmeyi gerektiren birçok sayısal bilgi, sayısal veri, kısaltma içerir.

History (tarih) sözcüğü, “araştırma, inceleme” ve özellikle “inceleme yoluyla edinilen bilgi” anlamına gelen Grekçe ἱστορία (istoría) teriminden gelir. Tarihsel araştırma, tanıklıkları, kaynakları, bulguları ve belgeleri inceleyerek ve olayları kronolojik sıraya dizerek geçmişimizin sistematik analizi anlamına gelmektedir. Olayları anlatarak tarihsel miras bilincini ve aynı zamanda mevcut durumumuzla ilgili bilinci güçlendirirsiniz. Tarihi, kökenlerimizi ve ilerleyişimizi anlamak bize geleceği şekillendirme ve tarihte yaptığımız hatalardan ders çıkarma olanağı sağlar.

Tarihçi, titiz bir yöntem uygular ve en doğru ve kesin yazılı, sözlü, ikonografik veya sözsüz kaynakları analiz eder. Tarih, gerçeği arar. Bunu yapmak için, en güvenilir kaynakları tanımlayarak yüzyılların sayısız beyanına odaklanmak gerekir. Eleştirel ve analitik bir yaklaşımla, tarihçi geçmişimizi açıklar ve tartışır.

ProMosaik Translation, her türlü tarihsel metin çevirisi sunar. Özellikle aşağıdaki tarihsel dönemleri ve alanları işleyen metinler üzerinde çalışıyoruz: tarih öncesi, ilkçağ, ortaçağ tarihi, modern tarih, çağdaş tarih, siyasi tarih, toplumsal tarih, askeri tarih, ekonomi tarihi, dinler tarihi, doğa tarihi, sanat tarihi, insanlık tarihi ve evrenin tarihi, tarih yazımı, arkeoloji,  paleontoloji.

Müşterilerimiz için 80’den fazla dilde yazılmış farklı türde tarihsel metinleri tercüme ediyoruz: tarihsel kaynaklar, günlükler, tarih araştırmaları çalışmaları, makaleler, diploma tezleri ve bilimsel incelemeler, gazete makaleleri, kitabeler, dergiler, manşetler, tasvir belgeleri, bulgular için etiketler.  Ayrıca tarihsel konularla ilgili web sitelerinin redaksiyon ve lokalizasyon çalışmalarını da yapıyoruz.

Profesyonel çevirmenlerimiz hem dilbilim, hem de tarih alanında mükemmel eğitim almışlardır: Birçoğu üniversitede tarih eğitimi almıştır; böylece sizin için bu alanda kaliteli tercümeler yapabilmektedirler.

Hizmetlerimiz ve uzmanlarımız hakkında bizden istediğiniz zaman daha fazla bilgi talep edebilirsiniz. Tarih çevirisi tercüme projenizi ProMosaik Translation’a emanet ettiğiniz takdirde, size azami doğruluk ve güvenilirliği garanti ederiz.

​​​​​​​​