Tarihin başlangıcından bu yana, insanoğlu sorular sormuştur. Grekçede philosophia (felsefe) sözcüğü insanın doğuştan gelen bilme, araştırma ve inceleme eğiliminden gelen “bilgelik sevgisi” anlamına gelmektedir. Felsefe, mantıksal akıl yürütmeye dayanır ve doğruyu aramayı, kavramları açıklıkla tanımlamayı ve açıklamayı amaçlar. Felsefe, olay ve olguların özü ve kökeni hakkında sorular sorar. Ancak dinden farklı olarak, akılcı ve mantıksal bir yöntem kullanır. Tekil olaylardan, bir olaydan, bir aksiyondan, bir olgudan hareket eder ve ardından bunun sonucunda ortaya çıkan genel soruları analiz eder.

Felsefenin dalları, inceleme alanına bağlı olarak farklılık gösterir:

  • Metafizik (genel anlamıyla fiziğin ötesi) varlık, olguların anlamı, özü, ahlak ve ahlaksızlık hakkında temel soruları analiz eder.
  • Epistemoloji; bilgi ve bilgelik, inanç türünün potansiyelinin sınırları ile ilgilenir, dil gelişimini ve düşünce, mantık ve iletişimi ifade potansiyelini inceler.
  • Etik, ahlak, iyi ve kötü, insan davranışlarının doğası hakkında ve insanlar arası ilişkiler ve mutluluk hakkında tartışır.
  • Siyaset felsefesi, etiğe benzer ve toplumsal dengeyi sağlamak amacıyla toplumu ve insan davranışlarıyla bağlantılı sorunları, iktidarı, kontrol ve hükümet biçimlerini inceler.
  • Estetik, güzellik arayışı, estetik ve zevk kavramlarının analiziyle ilgilenir.

ProMosaik Translation’ın Singapur’da bulunan şubesi, felsefe alanında uzman tercüme hizmetleri sunar. Uzman tercüman ekibimiz, başta aşağıdaki disiplinler olmak üzere, profesyonel tercüme hizmetleri sunar: antropoloji, epistemoloji, varoluşçuluk, akılcılık, sosyoloji, ilahiyat, metafizik, analitik felsefe, etik, siyaset, estetik, mantık, dil felsefesi, filoloji, tefsir sanatı, gnoseoloji, din felsefesi, kozmoloji, Doğu ve Batı felsefeleri ve daha fazlası.

İyi bir felsefe çevirmeni, metnin sunulduğu dönemi akılda tutarak tercüme edilen metnin azami anlaşılabilirliğini garanti etmek için, sıra dışı düşünce ve dil belirginliğine sahip olmalıdır. Çeşitli kültürel ve güncel düşünce geleneklerinden gelen özel bir terminolojiye hâkim olmalıdır; iyi bir terminoloji bilgisine sahip olmak yeterli değildir; kültürü ve sözcüklerin yaratıldığı ve geliştirildiği dönemi de bilmek gerekir. Bu alanda profesyonel olan bir kişi, orijinal mesajı hiçbir kirliliğe izin vermeden kusursuz bir şekilde aktarmak için önyargılarını ve peşin hükümlerini bir kenara bırakır. Felsefe kendi içinde karmaşık bir sektördür: üretiminin enginliği içinde yönünü bulmak, hassas bir görevdir. Azami profesyonelliği garanti etmek için deneyimli çevirmenlerimiz titizlikle seçilmişlerdir.

Denemeler, antlaşmalar, makaleler, tezler, antolojiler, ProMosaik Translation’ın yoğunlaştığı felsefi metin türlerinden yalnızca birkaçıdır. 80’den fazla dilde tercüme yapıyoruz. Ayrıca felsefi metinlerin her düzeyde editörlük ve redaksiyon işlemlerini de yapıyoruz.

Fiyat listesi ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşın. Bu alanda profesyonelliğimizi ve deneyimimizi hizmetinize sunmaktan memnuniyet duyacağız