Sanat sözcüğünün pek çok anlamı vardır: en geniş anlamıyla sanat, ruhun yaşamını ifade etmeyi ve aktarmayı amaçlayan yaratıcılık ve estetikle ilgili her türlü faaliyettir. Bir sanatçı zihinsel algılayışını, mesajını, anılarını ve hislerini aktarmak için her türlü malzemeden yararlanır.


Sanat alanıyla ilgili bir metni tercüme etmenin zorluğu, bu “tercüme işi” sırasında kişinin kendi algılama biçimini, görüşünü bir kenara bırakarak, orijinal sanatsal mesajın ait olduğu dönemi ve hedef kitlesini dikkate alarak, orijinal mesajı tamamen olduğu gibi aktarmasının zorunlu olmasıdır. Yetenekli bir tercümanın geniş bir sanat tarihi bilgisi vardır. Farklı sanat akımlarını, çeşitli sanat disiplinlerinin teknik terminolojisini bilir ve söz konusu metnin ve içeriklerinin oluşturulduğu tarihsel ana girebilir. Sanatsal bir mesajın iletilmesi zor bir görevdir. Aynı durum, belli bir sanat hareketine ait teknik terimlerle dolu bir metnin hedef okur kitlesi tarafından anlaşılabilir açıklıkla aktarılması söz konusu olduğunda da geçerlidir.


ProMosaik Translation’da estetik duygusunu, güzellik ve zevk ideallerini güçlendirmenin şart olduğuna inanıyoruz. Sanatsal bir ürüne nasıl tasarlandığını, yaratıldığını ve geliştirildiğini ve hangi mesajı taşıdığını akılda tutarak yaklaşmak önemlidir; sanatsal ürün ister sanatçının doğuştan gelen yeteneğinin ve güdüsünün sonucu olsun, ister yıllarca süren çalışmasının ve pratiğinin sonucu olsun, aynı durum geçerlidir. Şekiller, renkler, sesler ve sözcükler insanlığı inanılmaz derecede zenginleştirir. ProMosaik Translation’da, projelerimizde bu hususlara odaklanmayı amaçlıyoruz.


Singapur ofisimiz sanat ve sanat tarihi alanında uzmanlık ürünü tercümeler sunmaktadır. Tercümanlarımız hedef dilin anadil konuşmacısı olup mimari, resim, heykelcilik, müzik, dans, sinema, tiyatro, fotoğrafçılık, grafik, çizim, kuyumculuk, tasarım, restorasyon ve sanat tarihi gibi çeşitli alanlarda, sanat ve kültürel miras konusunda uzman mesleki eğitim almışlardır. Konu ister tarih öncesi,  soyut, modern veya çağdaş sanat, ister oyma ve çizim, resim, karikatür, fresk veya duvar resmi, fotoğrafçılık veya el sanatları alanındaki teknikler olsun; bu alanda çalışan profesyonel tercümanlarımızın ispatlanmış deneyimiyle garantili kaliteli tercümeler sunuyoruz. Bütün tercümanlarımız titiz bir seçme sürecine tabi tutulmuşlardır.


Sanat sergileri, enstitüler ve akademiler, kuruluşlar, şirketler ve özel kişiler için kitapları, ara metinleri, makaleleri, tez ve bilimsel incelemeleri, tartışma ve açıklayıcı panelleri, tiyatro piyeslerini ve filmleri, tanıtım materyallerini, etiketleri, tasvir metinlerini, broşürleri, kılavuzları, risaleleri ve denemeleri tercüme ediyoruz. Ayrıca sanatla ilgili her türlü metnin her düzeyde editörlük ve redaksiyon işlemlerini yapıyoruz. ProMosaik Translation’da bütün hizmet yelpazemizde olduğu gibi, sanat tercümeleri de uygun fiyatlarla sunulmaktadır. Web siteleriniz için SEO lokalizasyon projenizle de ilgilenebiliriz.


Fiyat ve bilgi talebinizi bize iletebilirsiniz. Profesyonel ve adanmış çalışmalarımızla sizi destekliyoruz.