Edebi metin çevirisi hem karmaşık, hem de çok hassas bir konudur. Zira mesele, yazarın mesajını saflığını bozmadan ve ona ihanet etmeden aktarmak ve aynı zamanda bu mesajı birçok durumda çok farklı bir kültürel alana ait olan okur için erişilebilir kılmaktır. Metnin herhangi bir nüansı, kullanılan ritim ve yazarın üslubu bozulmadan “tercüme edilmelidir”. Özel ve endüstriye özgü bir terminolojisi olan ve yaratıcılığa ve hayal gücüne çok az imkân veren teknik metinle karşılaştırmak gerekirse; edebi metin, çok farklıdır. Nitekim edebi metin tercümesi alanında yetenekli bir çevirmen yaratıcı becerilerini yazarın mesajını gerektiği gibi “tercüme etmek” için dengesini korumak zorundadır.

Profesyonellik, yetenek ve dillere karşı güçlü duyarlılık ve büyük bir tutku ProMosaik Translation’da edebi çevirilerin verildiği profesyonel çevirmenler için vazgeçilmez özellikler olarak görülmektedir. Singapur ofisimiz, edebi projeleriniz için kaliteli tercüme hizmetleri sunarak bu alanda uzmanlaşmıştır. Profesyonel çalışanlarımız anadil konuşmacısı ve üzerinde çalıştıkları diller ve kültürler konusunda uzmandırlar; titiz seçim sürecimizden geçirilmişlerdir ve edebi çeviri konusunda yıllara yayılan tecrübeye sahiptirler. Edebi türler ve bunların  gelişimi, farklı çeviri ve edebi eleştiri teknikleri, çeşitli metin türleri ve çeviri yaklaşımları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptirler. Dolayısıyla cinas, kafiye, retorik figürleri ve kalıpları doğru ve yaratıcı bir şekilde ifade edebilirler.

ProMosaik Translation’da, kaynak dillere aşina olmanın kesinlikle yeterli olmadığı kanaatindeyiz, zira çeviri üzerinden aktarmak istediğimiz kültürleri de bilmek zorundayız. Bir dilin ve özellikle ifade biçimlerinin ardında, örf ve âdetler ve zengin bir kültürel miras vardır. Bütün bu tarihsel ve kültürel ifadeler belli bir zihniyeti ve belli bir medeniyetin gelişimini açığa çıkarır; iyi bir çevirmen kesinlikle kaliteli tercümenin nasıl yapılacağını bilmelidir. Yazılı sözcüklere ilave olarak, edebi çevirmen satır aralarında veya sahnelerin ardında saklı “yazılmamış” olana, yani duygulara, çağrışımlara, bağlamlara ve kaynak dil okuyucusunun “dalacağı” atmosferlere odaklanmalıdır. Hedef dil okurunun kaynak dil okuruyla aynı deneyimi yaşayabilmesi için bu hususların “tercüme edilmesi” gereklidir.

Bu amaçla, tercüme istenen biçimini alana kadar orijinal metin tekrar tekrar okunmalı, uyarlanmalı ve dönüştürülmelidir. Hedef dil okuru hiçbir zaman bir şeylerin eksik olduğu izlenimine kapılmamalıdır zira bu okurun ruhunda da kaynak dil okurunun ruhunda uyanacak duygular uyanmalıdır.

ProMosaik Translation, size her türlü edebi metin çevirisi sunar: roman, kısa öykü, şiir, tekerleme, risale ve deneme, gazete ve dergiler için edebi makaleler, tiyatro piyesleri ve filmler, edebi web siteleri, altyazı, tanıtım materyali, inceleme ve diğer türler. Ayrıca her düzeyde ve kategoride (form, içerik, grafik görünümü) düzeltme ve redaksiyon ve web düzenleme ve farklı bir kültüre uyarlama hizmetleri sunuyoruz.

İşlerimizle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın. Dinamik ve yetkin bir yaratıcılığın ürünü olan kaliteli edebi çevirilerimizle size destek sunmaktan memnuniyet duyacağız